Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ Yayınlandı

 

alt

Bu Tebliğ ile, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla söz konusu işletmelere destek verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendiği gibi,ilgili tebliğde geçen güncel brüt işçi ücreti tutarına ilişkin  değişiklikler yapılmıştır.

Devamını oku...

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

 

alt

Bu tebliğ ile, 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de teşvik belgesine, lisanssız elektrik üretimi halinde ilgili kurumlardan alınacak proje onay yazılarına ilişkin değişiklikler getirilmiştir.

 

 

 

Devamını oku...

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

 

alt

Bu Tebliğ ile, ekte tanımına yer verilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usuller ve gözetim belgesi ve gözetim belgesinin kullanılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

 

 

 

Devamını oku...

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

 

alt

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.

 

 

 

Devamını oku...

 

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

alt

Bu kanunun amacı, enerjiye ve enerji üzerine teşkilatlanmaya, üretim için sağlanması gereken aksama, üretime ve tüketime ilişkin hazırlanan kanunlarda yapılan değişiklikleri ve eklemeleri kapsam içine almaktadır.

 

 

 

Devamını oku...

 

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

alt

Bu yönetmelik değişikliği ile, 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen “ebe” ibarelerinin yürürlükten kaldırmaktır.

 

 

Devamını oku...

 
 •  İLK 
 •  <<< 
 •  >>> 
 •  Son 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Yasal Uyarı

  Karekodlu Çek

  Sanayi Veritabanı

  Bilgilendirme