Çalışma ve Sosyal GüvenlikÇıraklık, Kalfalık ve Ustalık Eğitimi

Çıraklık ve Ustalık Eğitimi

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimini tümü ile kapsayan bir eğitim türüdür. 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olup, bir en az bir ilköğretim kurumundan mezun olanlar çıraklık eğitimi için başvurabilirler. Çıraklar, bütün öğrencilik haklarından faydalanabilirler.

Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel ve mesleki eğitim görürler. Pratik eğitimlerini ise işyerlerinde yaparlar. İşyerinde eksik kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini de, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen işyerlerinin eğitim birimlerinde yaparlar. Sigorta primleri Devlet tarafından karşılanır.

Çıraklar çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kalfalık sınavlarına girerler. Başarılı olanlara kalfalık unvanı ve belgesi verilir. 

Mesleklerin özelliğine göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olan kalfalar, yine Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ustalık sınavlarına girerler. Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir.

Meslek lisesi mezunları ise, ustalık eğitim kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilir.
Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ülkemizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

 

3194 sayılı İmar Kanununun 28’inci maddesi uyarınca, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunludur. Konu ile ilgili olarak, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

3308 Sayılı Yasa

3308 Sayılı yasayla çırak öğrencilere ve işverenlere tanınan haklar ve sorumluluklar için lütfen tıklayınız...

 

Mesleki Eğilim Yönetmeliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Ustalık Belgesi İşlemlerine ve TESK tarafından düzenlenen diğer belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız..

Pazartesi, 08 Ağustos 2016 13:15 tarihinde güncellendi

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 37 ziyaretçi çevrimiçi