Mesleki Eğitim

Bireye; işgücü piyasasındaki belirli bir mesleğe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı hedefleyen eğitimdir. Mesleki ve teknik eğitim olarak da anılır.

Ülkemizde mesleki eğitim kanunen örgün mesleki eğitim ile yaygın mesleki eğitimdir. Örgün mesleki eğitim, orta öğretim düzeyinde diplomaya götüren meslekî ve teknik eğitim ile ustalık belgesine götüren çıraklık eğitimidir. Yaygın mesleki eğitim ise, örgün meslekî eğitimin yanında veya dışında uygulanan programlarla (kurslar vb.), genellikle sertifika alımı ile sonuçlanan eğitimi ifade eder.

Bununla birlikte, örgün ve yaygın eğitim dışında, herhangi bir kurum bünyesinde olmadan, yaşayarak ve çalışarak öğrenmeyi ifade eden, Türkçeye “enformel öğrenme” veya “sargın öğrenme” olarak çevrilen bir öğrenme türü de özellikle Avrupa’da ve ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlamıştır. Burada amaçlanan, kişinin nerede ve nasıl öğrendiğine bakılmadan, ne öğrendiğinin (öğrenme çıktılarının) değerlendirilmesidir.

Mesleki eğitim ülkemizde, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Bunun dışında 2006 yılında ülkemizde, bireylerin okul veya okul dışında kazandıkları mesleki bilgi ve becerilerini değerlendirme ve belgelendirmelerine imkan sağlayan bir ulusal yeterlilikler sistemini kurmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuştur.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız..

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ve İlgili Yönetmelikler için lütfen tıklayınız.

Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullar ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik

Meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 554 sayılı Kanun ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu hakkında kapsamlı bilgi erişimi için lütfen tıklayınız.

 

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI (İİMEK)

 İl düzeyinde; istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsayan “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için tıklayınız

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU’NUN MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI VE İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

Pazartesi, 08 Ağustos 2016 13:26 tarihinde güncellendi

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 62 ziyaretçi çevrimiçi