Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

 

alt

Bu yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin “YEK destekleme mekanizması” başlıklı 4 üncü maddesine aşşağıdaki fıkra eklenmiştir fıkra eklenmiştir.

 

 

 

 

Devamını oku...

 

2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı

 

alt

Bu karar ile Bakanlar Kurulunca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “KDV istisnası ve iadesi” ve “Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmış, 

 

 

 

 

Devamını oku...

 

2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı

 

alt

Bu karar ile Bakanlar Kurulunca İthalat Rejimi Kararına Ek Karara 1/9/2016 dan önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış 

 

 

 

 

Devamını oku...

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayınlandı

 

alt

Bu tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar, Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı kapsamı, 

 

 

 

Devamını oku...

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2) Yayınlandı

alt  Bu tebliğ ile 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, 

 

 

 

Devamını oku...

 

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı

  

alt

 

6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken

 

 

Devamını oku...

 
  •  İLK 
  •  <<< 
  •  >>> 
  •  Son