Türkiye Kalkınma Bankası

Türkiye Kalkınma Bankası, Anonim Şirket statütüsündeki teşebbüslerin yatırımlarını yurtiçi-yurtdışı kaynaklarla destekleyerek, öncü/örnek işletmelere iştirak ederek, girişimcilere teknik yardım desteği sağlayarak, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunarak ülkemizin kalkınmasını ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesini amaçlayan bir kuruluştur. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Kalkınma Bankası'nın sağlamış olduğu finansal desteklere ulaşmak için lütfen ilgili başlıkları tıklayınız.

Kalkınma Yatırım Kredisi

Kalkınma İşletme Kredisi

Kalkınma Kısa - Orta Vadeli TL Kredisi

Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Proje Finansmanı ve Kredilendirme

Avrupa Yatırım Bankası Otel Yenileme ve Enerji Verimliliği Kredisi


 

Paylaş