HaberlerKOBİ HaberlerTürkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, harcamayı yapan proje sahibine yapılacak

Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, harcamayı yapan proje sahibine yapılacak

altTürkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, harcamayı yapan proje sahibine yapılacak.Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun, "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandıBuna göre, ipotekli satış yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksidi kira gideri olarak değerlendirilecek.Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, yıllık kira destek ödeme tutarını geçemeyecek.

Şirketlerin yurt dışı biriminin kapatılması, taşınması ya da organik bağın sona ermesi durumunda, birimin kapandığı tarihten itibaren bir ay içinde şirket iş birliği kuruluşu tarafından, ticaret müşaviri, ataşesi veya bakanlık temsilcisine bildirilecek. Ticaret müşaviri, ataşesi, bakanlık temsilcisi kapanan, taşınan, organik bağı sona eren birimi şirket ise İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS), iş birliği kuruluşu ise Ekonomi Bakanlığına bildirecek. Tebliğde yapılan değişiklikle, bildirimin yapılması halinde söz konusu birimin kapandığı, taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınacak.
Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, harcamayı yapan proje sahibine yapılacak.Daha önce söz konusu destek ödemeleri Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) ya da Türkiye'de kurulan şirkete yapılıyordu.
PROJE BAŞVURULARI TOBB TARAFINDAN DA YAPILABİLECEK
Öte yandan Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için proje başvuruları yapacak kuruluşlara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de eklendi.Buna göre, Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için TİM veya TOBB tarafından ya da TİM veya TOBB'un Türkiye'de kurduğu şirket ile diğer iş birliği kuruluşları ortaklığında ülkede kurulan şirketçe, bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekecek.Proje sahibi, destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek yılı bitiminde yıllık faaliyet raporu hazırlayacak ve Bakanlığa sunacak.Bakanlık, ticaret müşavirliği, ataşeliği ve proje sahibi tarafından sunulan raporlar çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezinin faaliyetlerini ve performansını yıllık değerlendirecek. Faaliyetleri bu tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmayan veya performansı yeterli görülmeyen Türkiye Ticaret Merkezi destek kapsamından çıkarılacak ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.İşletici şirket, TİM veya TOBB tarafından ya da TİM, TOBB ile diğer iş birliği kuruluşları ortaklığında kurulabilecek.Söz konusu tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 64 ziyaretçi çevrimiçi