HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
121 Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 786
122 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife Ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Ve Talimat Yayınlandı 812
123 Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlandı 781
124 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yayınlandı 887
125 Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı 805
126 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Yayınlandı 794
127 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı 792
128 Düzensiz Göçle Mücadele Genelgesi Yayınlandı 876
129 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Mart ayında 47 bin 897 kişi ziyaret etti 819
130 Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019) İle İlgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı Yayınlandı 817
131 Zafer Kalkınma Ajansı Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programını Açıkladı 914
132 Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı 775
133 Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği Yayınlandı 749
134 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 756
135 Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Yayınlandı 812
136 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 748
137 KOBİGEL İle 300 Milyon Liralık Destek 878
138 Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı 649
139 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1) Yayınlandı 830
140 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 730

Sayfa 7 - 24

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı