HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
161 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve Gelir Vergisi Stopaj Desteği Yayınlandı 2088
162 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ocak 2017’de 51 bin 881 kişi ziyaret etti 1791
163 Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır 2214
164 Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019) ile İlgili 19/12/2016 Tarihli ve 2016/46 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu KararıYayınlandı 2208
165 Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 2110
166 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti yayınlandı 1951
167 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Aralık 2016’da 69 bin 992 kişi ziyaret etti 2130
168 Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Klavuzu 2071
169 2.KOBİLER KONFERANSI 17-18 OCAK 2017 KATAR 2185
170 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 2177
171 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 2232
172 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 2216
173 Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1915
174 TOBB “NEFES KREDİSİ”NE İLİŞKİN DUYURU 3019
175 KOSGEB’den KOBİ’lere 50 Bin liraya Kadar İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği 2880
176 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Kasım 2016’da 43 bin 431 kişi ziyaret etti 2142
177 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ekim 2016’da 44 bin 600 kişi ziyaret etti 2302
178 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 2395
179 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayınlandı 2509
180 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 2389

Sayfa 9 - 32

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı