HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
181 Gümrük Müşavirliği Ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 1250
182 Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1240
183 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 1295
184 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1206
185 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı 1270
186 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 1311
187 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1250
188 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1348
189 Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1405
190 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 1364
191 Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Görev Sürelerinin Uzatılması ve Kapsadığı İllere Ekleme Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1292
192 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Mayıs ayında 47 bin 877 kişi ziyaret etti 1344
193 Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı Yayınlandı 1328
194 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 1262
195 KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile Üç Yeni Çağrı Yayınladı. 1398
196 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı Yayınlandı 1319
197 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1257
198 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1276
199 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Dair KanunHakkında 1554
200 Hususi Ormanlar Ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği 1528

Sayfa 10 - 29

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı