HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
181 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1715
182 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı 1552
183 Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2016 Tarihli ve 11700 Sayılı Kararı Yayınlandı 1494
184 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2016 Tarihli ve 6450-12 Sayılı Kararı Yayınlandı 1599
185 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı 1573
186 2016/9117 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı 1666
187 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayınlandı 1493
188 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ağustos 2016’da 40 bin 855 kişi ziyaret etti 1506
189 Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ Yayınlandı 1528
190 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 1949
191 KOBİ Vadisi Kuruluyor 1627
192 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1480
193 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği Yayınlandı 1585
194 Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1534
195 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar Yayınlandı 1479
196 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayınlandı 1612
197 Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7) Yayınlandı 1507
198 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı (No: 2016/35) 1013
199 Uluslararası İşgücü Kanunu Yayınlandı 1417
200 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1435

Sayfa 10 - 31

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı