HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
41 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı 515
42 2016/9117 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı 537
43 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayınlandı 501
44 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ağustos 2016’da 40 bin 855 kişi ziyaret etti 576
45 Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ Yayınlandı 593
46 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 755
47 KOBİ Vadisi Kuruluyor 560
48 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 553
49 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği Yayınlandı 556
50 Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 505
51 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar Yayınlandı 506
52 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayınlandı 529
53 Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7) Yayınlandı 574
54 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı (No: 2016/35) 445
55 Uluslararası İşgücü Kanunu Yayınlandı 521
56 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 546
57 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar yayınlanmıştır. 531
58 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar Yayınlandı 502
59 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar Yayınlandı 440
60 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 431

Sayfa 3 - 24

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı