HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
81 Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 550
82 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 498
83 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Haziran 2016’da 38 bin 714 kişi ziyaret etti 633
84 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6381-1 Sayılı Kararı Yayınlandı 672
85 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6381-2 Sayılı Kararı Yayınlandı 653
86 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yürürlüğe Girdi 574
87 Gümrük Müşavirliği Ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 580
88 Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ Yayınlandı 624
89 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 606
90 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı 556
91 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı 626
92 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 637
93 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 609
94 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 689
95 Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 702
96 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 696
97 Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Görev Sürelerinin Uzatılması ve Kapsadığı İllere Ekleme Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 623
98 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Mayıs ayında 47 bin 877 kişi ziyaret etti 688
99 Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı Yayınlandı 663
100 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 649

Sayfa 5 - 24

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı