Sınai Mülkiyet başvurularında, kolaylık

altSınai Mülki̇yet Kanunu'nun Uygulanmasına Dai̇r Yönetmeli̇k'te yapılan değişiklikle süreler, bildirimler, ücretler ve işlem formlarına ilişkin başvurular, artık e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.Türk Patent ve Marka Kurumunun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamını oku...

 

Mesleki yeterlilik veri tabanı oluşturuldu

alt5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Bakanlar Kurulunun 2015 / 8213 sayılı Kararı üzerine 19/11/2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince ülkemizdeki tüm yeterlilikler (diploma, sertifika, Ustalık/Kalfalık Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi vb.) Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında kayıt altına alınarak yerli ve yabancı kamuoyunun erişimine sunulmuştur..

Devamını oku...

 

Kapasite kullanım oranı, Ekim'de arttı

altİmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, Ekimde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 düzeyinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 627 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 119 katılımcıdan yanıt alındı. 

Devamını oku...

 

Sektörel güven endeksleri açıklandı

altHizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımlandı.

Devamını oku...

 

Torba Kanun kabul edildi

altKamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sunumundan sonra yaklaşık 2 hafta süren maratonun ardından, çok sayıda farklı düzenlemeyi içeren tasarı, değişiklik önergeleriyle kabul edildi.

Devamını oku...

 

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri yeniden düzenleniyor.

altMilli Eğitim Bakanlığı "Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge" nin uygulamaya konulması ile ilgili yönetmelik ve Yönerge hükümleri doğrultusunda verilecek olan "Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri" nin yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Devamını oku...

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Yasal Uyarı

  Bilgilendirme