HaberlerKOBİ HaberlerYapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı Ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ Yayınlandı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı Ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ Yayınlandı

 

alt

Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 5 inci maddesi hükmü kapsamında Yangın Durumunda Emniyet temel gereği çerçevesinde, Avrupa Komisyonu Kararları ile belirlenen hususların ortaya konmasıdır.

 

 

Kapsam

MADDE 2 –(1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) EK-1’de yer alan Temel Gerekler ile belirlenen konularda, yürürlükteki mevzuat geçerlidir. Buna göre, Yangın Durumunda Emniyet temel gereği kapsamında, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uygulanır.

(2) Konsey Tüzüğü 305/2011/AB’nin Yangın Durumunda Emniyet temel gereğinin sağlanmasıyla ilgili AB Komisyonu Kararları bu Tebliğ ile duyurulmaktadır. Bu Komisyon Kararları genel olarak aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

a) Yapı malzemelerinin yangına tepki performansı sınıfları,

b) Yapı elemanlarının yangına dayanım performansı sınıfları,

c) Çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performansı sınıfları,

ç) Yangına katkı sağlamayan A1, A1fl ve BROOF sınıfı malzemelerin listesi,

d) Belirli yapı malzemelerinin yangına tepki performans sınıfları,

e) Çatı ve çatı kaplamalarına ait belirli ürünlerin dış yangın performans sınıfları.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 89 ziyaretçi çevrimiçi