Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayınlandı

      

alt

Bu Yönetmelik ile teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

 

Devamını oku...

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayınlandı220

     

alt

 Bu Yönetmelik ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

 

 

Devamını oku...

 

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı

      

alt

  Bu karar ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı kararname yürürlüğe konmuştur.

 

 

 

Devamını oku...

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar Yayınlandı

 

alt

Bu anlaşma ile taraflar arasında enerji alanındaki, özellikle, enerji kaynakları, yeşil enerji ve enerji verimliliği, elektrik ticareti, yeni iletim altyapılarının geliştirilmesi ve elektrik iletimi alanlarında

 

 

 

Devamını oku...

 

KOBİ Bilgi Sitesi’ni Temmuz 2016’da 33 bin 043 kişi ziyaret etti

alt

01.08.2016/ Ankara

KOBİ Bilgi Sitesi’ni Temmuz 2016’da 33 bin 043 kişi ziyaret etti.​ Sitenin Temmuz 2015 –Haziran 2016 dönemi (1 yıllık) ziyaretçi sayısı ise 482 bin 983 oldu.

 

 

 

Devamını oku...

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

 

alt

 Bu tebliğ ile, 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

Devamını oku...

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Yasal Uyarı

  Bilgilendirme